“Ұлтымыздың Ұлы Ұстаздары” кітабына іріктеу жүріп жатыр. Төменде көрсетілген құжаттар тізімін жинақтап қатысуға өтініштер қабылданады.

Қажетті құжаттар:
-Жеке куәлік көшірмесі
-Автобиография / Жетістіктері жайлы мағлұмат
-Ұсынылған тақырыптың біреуін таңдап, мақала жазу:
“Ұстаздық жол – ұлы жол”
“Мен неге ұстаз болдым”
“Ұлт болашағы – ұстаз қолында”
-2 дана фотосурет (сапасы жоғары)
-Жұмыс орны толық (қала/аудан, аты, нөмірі, лауазымы)
Байланыс құралдары: байланыс телефон, электронды пошта
Баспасөз төлем жайлы чек

Международная книга “Великие учителя нации”
Необходимые документы:
-Копия Удостоверения личности
-Автобиография / Информация о достижениях
-Эссе на одну из тем:
«Моя профессия – учитель»
«Образование, воспитание и обучение»
«Учитель будущего»
-2шт фотография (высокого качества)
Средства связи: телефон, электронный адрес
Чек об оплате печати издательства

Кітап, республикалық маңызы бар кітапханаларға таралады.